Aktuálně

11. 7. 2020, 14:08  Přátelé, kamarádi. V jedné části LONGu se má masivně těžit a hrozí nebezpečí pádu stromů na cestu, proto bohužel musíme LONG o cca 12 km zkrátit - trasa tak bude cca 89 km. MIDu se zkrácení netýká.
3. 5. 2020, 14:35  Přátelé, kamarádi. Od 11.5.2020 budou povoleny akce do 100 osob (pokud do té doby vláda neudělá změnu). U letního období (tedy i červencový SSŠ) se předpokládá 150 - 200 lidí na akci. Nyní předpokládám, že tedy letošní Šerák v nějaké podobě bude. Takže nynější náhled (berte s rezervou - podle aktuálních omezení): a) zůstane limit do 100 = bude jen LONG s limitem 80 účastníků, bez rodinných příslušníků (cca 20 míst musíme nechat pro pořadatele, majitele areálu, zástupce obce, eventuálně zástupce partnerů akce). b) limit bude do 150 = bude jen LONG s limitem 100 účastníků (což je limit CHKO pro pohyb v NPR), rodinní příslušníci účastníků bez omezení c) limit bude do 200 = bude i MID (s limitem LONG 100 + MID 50) d) limit bude nad 200 = bude i DĚTSKÝ (limity pro LONG i MID zůstávají). Protože už někteří posílají startovné (a jsou tak zapsáni do startovky) - pokud by došlo ke zrušení určité kategorie (MID) nebo celého ročníku, tak bude startovné vráceno. Maximální možnou míru výdajů budeme směřovat až na dobu po uzávěrce.
3. 5. 2020, 14:35  Přátelé, kamarádi. Mapové výřezy, které pak vytištěné pořadatelé předávali závodníkům při prezenci, letos Honza dělat nebude. Vzhledem k situaci, jaká obecně na mapovém trhu je, i jejich firma se dostala do potíží. Honza a jeho firma tímto způsobem pomáhali trekařům cca deset let. Myslím, že je nyní čas naopak na podporu výrobců map - zakoupením si potřebné mapy. Takže pro SSŠ doporučuji zakoupit ShoCart, turistickou mapu 1:40 000 - č. 458 (je to aktualizovaný dotisk z roku 2020). Úplně celá trasa tam není, takže pokud finančně zvládnete, zakupte ještě č. 457 (dotisk 2019) - pokud nezvládnete a budete potřebovat, tak závěrečnou smyčku Vám nakopíruju a připravím k prezenci.