Musher klub OBŘÍ SKÁLY

Vás zve na Dogtrekking

STOPOU STREJDY ŠERÁKA – 17. ročník

SEVERSKÁ ODYSSEA


Pořadatel: Musher klub Obří skály, z.s.

STOPOU STREJDY ŠERÁKA je závod zařazený do seriálu Mistrovství ČR 2020

Termín: pátek 17. 7. – neděle 19. 7. 2020

Místo: Lipová-lázně - lyžařské středisko MIROSLAV

Délka trasy: Dogtrekking (LONG) cca 101 km, Dogmaraton (MID) cca 54 km, Dětský dogtrek – cca 14 km

Časový limit: LONG: 50 hodin – jednotný čas startu v pátek v 7.00 hod.
MID: 25 hodin – jednotný čas startu v sobotu v 7.00 hod.
DĚTSKÝ: do 15.00, start v sobotu od 8:00 do 10:00

Startovné: LONG 450 Kč (včetně poplatku 50 Kč pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)
MID 400 Kč (včetně poplatku 50 Kč pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)

DĚTSKÝ 150 Kč

Prezence: čtvrtek 16. 7. 2020 od 16 do 24 hod. (pro MID v průběhu pátku, pro dětský před startem – max. do 10:00)

Trasa: po turistických značkách nádhernou přírodou Hrubého Jeseníku a části Rychlebských hor, itinerář dog-trekkingu obdrží účastníci při prezenci

Mapa: např. ShoCart č. 458 nebo možno jakoukoliv dle následujících bodů ohraničujících trasu:

nejjižnější bod – 50.1017894N, 17.2140836E, nejsevernější – 50.2733603N, 17.0519494E,
nejzápadnější – 50.1851828N, 16.9283947E,nejvýchodnější – 50.1147808N, 17.2438667E

Veterinární podmínky: Při přejímce bude kontrolován záznam o čipování v očkovacím průkazu. Účastník při přejímce předloží originál očkovacího průkazu. Nebudou uznány zaslané fotografie zapomenutých průkazů.

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima!

Část trasy vede v NPR – vyšší stupeň ochrany přírody!!! (zákaz bivakování)

Doplňující info: Zákaz volného pohybu psů během závodu. Závodníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí, možný odvoz ze svozových bodů do 22.00 (poté pouze odvozy na pohotovost – lidskou nebo nelidskou)
– poplatek: odvoz na pohotovost nebo k veterináři zdarma, ostatní odvozy: cena dle vzdálenosti – bude upřesněno v itineráři

Ubytování:

Možností je několik. Je možno stanovat přímo v areálu MIROSLAV (v ceně startovného), případně ubytování v Chatě MIROSLAV (po vlastní domluvě na tel. +420 608 883 000), v penzionu Sněhulák (tel. +420 608 883 000) – cca 0,5 km od areálu MIROSLAV, Hotel Helios (http://www.heliosjeseniky.cz), Hotýlek U kance (www.kanec.cz) – cca 800 m od areálu MIROSLAV, využít další kapacity v Lipové

Povinná výstroj:

LONG: strava pro psa, lahve naplněné pitnou vodou (v případě obvyklého teplého počasí nejméně 1 litr na psa, pro čivavy, krysaříky a jezevčíky 0,5 litru), miska pro psa, funkční svítilna, mapa, lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro každého psa), reflexní prvky.

MID: totožná

DĚTSKÝ: lahev s pitnou vodou pro psa (alespoň 0,5 litru), miska pro psa, mapa, lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro každého psa), reflexní prvky.

Povinná výstroj bude kontrolována (týká se i MIDu !) kompletní v cíli (kromě vody a stravy pro psa, eventuálně spotřebované lékárničky). Části povinné výbavy (zejména voda pro psa) mohou být kontrolovány i na trati.

Doporučená výstroj:

Nabitý nabitý mobilní telefon, reflexní prvky pro psa,, buzola…

Kontrolní body:

Na trati bude několik kontrolních bodů (popsaných v itineráři), na některých bude u každého závodníka zapsáno startovní číslo a čas (pro kontrolu stavu závodníků na trati), na většině kontrolních bodů budou pouze značkovací kleště.

Briefing:

Proběhne ve čtvrtek (LONG) a v pátek (MID) ve 21.00, účastníci se při něm dozví podrobnosti o trati, systému startovních karet, nouzové tel. číslo

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli cca v 10.00, vyhlášení výsledků DĚTSKÉHO v sobotu cca v 16:00.

Kategorie:

  • DTM 1: muži do 40-ti let
  • DTW 1: ženy do 35-ti let
  • DTM 2: muži nad 40 let (viz pravidla)
  • DTW 2: ženy nad 35 let (viz pravidla)
  • MID M: muži, věk není rozhodující
  • MID W: ženy, věk není rozhodující
  • DĚTSKÝ M: chlapci do 15-ti let, povinný doprovod dospělé osoby pro účastníky do 12-ti let
  • DĚTSKÝ W: dívky do 15-ti let, povinný doprovod dospělé osoby pro účastnice do 12-ti let

Přihlášky posílejte přes formulář na webových stránkách, mailem na adresu g.soky@seznam.cz, příp. poštou: Gejza Sóky, Lipová-lázně 195, 790 61.

Startovné převodem na účet č. 171767652/0600 nebo složenkou na uvedenou adresu.

Maximální počet pro MID: 50 účastníků v obou kategoriích dohromady – dále pak možno na základě telefonické domluvy (bude-li méně startujících v LONGu)

Přihlášky na DĚTSKÝ nejsou vyžadovány, přihlášení stačí před startem.

Uzavírka přihlášek je 30. 6. 2020 – přihlášen je závodník po zaplacení startovného (teprve poté je zapsán do startovní listiny). Nezaplacené startovné znamená neakceptování přihlášky. Po uzávěrce není možný převod startovného na jiného startujícího.

Tel. +420 724 236 568, e-mail G.Soky@seznam.cz

Zahraniční účastníci pošlou pouze závaznou přihlášku a startovné zaplatí při prezenci.